Στα Medical Anti-Aging Centers η ανάπτυξη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής μας φιλοσοφίας. Σεβόμενοι τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας υποστηρίζουμε σκοπούς που συνδέονται με την υγεία, την ενίσχυση ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων και τον αθλητισμό. Η οικονομική ενίσχυση του Ανθρωπιστικού οργανισμού Lifeline Hellas, η στήριξη της Αντικαρκινικής Εταιρείας είναι πρωταρχικής αξίας για εμάς. Παρόν και στον αθλητισμό υποστηρίζει τους σκοπούς του Πανελληνίου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών «Καλλιπάτειρα».